Zapisy trwają do 18 sierpnia!

Regulamin „Adapciaka 17” [regulamin]

Proszę wypełnić wszystkie następujące pola, a następnie kliknij przycisk "generuj formularz".


Wygenerowany formularz zgłoszeniowy, dowód wpłaty wraz z zdjęciem elektronicznym (niekoniecznie poważnym!) należy wysłać na adres email:
biuro@samorzad.pk.edu.pl wpisując w tytule wiadomości: "Adapciak 2017 - zgłoszenie".

Kwota: 450 zł
Wpłaty należy dokonać na konto:

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
02 2030 0045 1110 0000 0356 4140

z dopiskiem „Samorząd Studencki – Adapciak 2017”